Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Cyllid y cyngor > Cyllideb y Cyngor

Cyllideb Cyngor Caerdydd

Bob mis Chwefror, mae Cyngor Caerdydd yn pennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod sy’n nodi faint o arian y gallwn ni ei wario ar bob un o’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor. 

£656m yw cyllideb Cyngor Caerdydd ar gyfer 2020/21. Mae Ysgolion (£254m) a’r Gwasanaethau Cymdeithasol (£182m)  yn gyfrifol am tua 66% o gyfanswm y gyllideb. Mae’r rhan fwyaf (72%) o gyllideb y Cyngor yn dod  drwy grant gan Lywodraeth Cymru, gyda 28% yn dod o’r Dreth Gyngor.Law yn llaw â’r Adroddiad Cyllideb mae’r Cyngor hefyd wedi cyhoeddi ei:Archif y Gyllideb

​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English