Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Gyrwyr Tacsi > Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Ceir canllawiau ymgeisio ar y ffurflen, darllenwch nhw cyn llenwi’r cais. Sylwer: nid ydym yn derbyn ceisiadau drwy’r post


Llenwch y ffurflen(ni) berthnasol a'i dychwelyd â llaw i:​

Swyddfa Trwyddedu Tacsis, 
Ystafell 103,
Neuadd y Ddinas,
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ND

Oriau agor:

Dydd Llun – dydd Iau: 8.30am - 12pm a 1.30 - 4pm
Dydd Gwener: 8.30am - 12pm a 1.30 - 3.30pm

Ynghyd â’r ffurflen gais, bydd angen i chi gynnwys:

  • Trwydded yrru DVLA llawn presennol. Mae’n rhaid bod y drwydded hon yn ddilys ers o leiaf 12 mis.
  • Pedwar llun maint pasbort mewn lliw. Mae’n rhaid i’r lluniau fod yn rhai diweddar, ni ddylent fod yn llungopïau ac ni ddylai’r pobl wisgo hetiau na sbectol haul
  • Prawf tystiolaeth boddhaol a phrawf eich bod yn gymwys i weithio yn y DU - ceir manylion am y dogfennau y gallwch eu defnyddio ar y ffurflen gais
  • Eich ffurflen gais datgelu llawn 

Yn ogystal, bydd angen i chi gyflwyno’r canlynol o fewn 6 mis o'ch cais: 
 
  • Dangos tystiolaeth eich bod wedi cwblhau'r cwrs BTEC Lefel 2 'Cyflwyniad i Rôl Gyrrwr Tacsi Proffesiynol a Llogi Preifat'
  • Tystysgrif pasio Asesiad Prawf Llogi Preifat a Thacsi’r Asiantaeth Safonau Gyrru
  • Datganiad gan y DVLA yn egluro unrhyw arnodiad neu waharddiad ar eich trwydded yrru
  • Tystysgrif meddygol wedi’i lofnodi gan eich meddyg yn nodi eich bod yn ddigon ffit i yrru Cerbyd Hacni neu gerbyd Llogi Preifat. 

Beth nesaf? 


Os yw eich cais a’ch dogfennau ategol yn foddhaol bydd angen i chi brofi eich gwybodaeth am ardal Caerdydd a byddwch yn cael prawf ar y dystiolaeth hon. 

Mae’r prawf yn cynnwys arholiad ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd manylion llawn am y rhain ar eich ffurflen gais. 

Os ydych yn llwyddo i basio’r prawf gwybodaeth, efallai y byddwch yn derbyn Trwydded Gyrrwr Llogi Preifat/Hacni Caerdydd.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English