Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cofrestrau Cyhoeddus

Mae'n rhaid i ni fel awdurdod trwyddedu cadw cofrestrau cyhoeddus o ddeiliaid Trwyddedau Safle a Thrwyddedau Personol. Hefyd mae'n rhaid i ni cadw cofrestr o Drwyddedau Safleoedd Hapchwarae Trwyddedig.
 
Mae’r awdurdod trwyddedu hefyd yn darparu manylion am geisiadau ar gyfer Trwyddedau Safle, o dan y naill Ddeddf a’r llall, a dderbyniwyd o fewn y 28 diwrnod diwethaf, fel y gall y trigolion lleol gael gwybod a oes unrhyw gais wedi ei wneud a allai effeithio arnynt hwy, y byddent, o bosibl, yn dymuno cyflwyno sylwadau yn ei gylch.
 
 
Mae manylion unrhyw drwydded neu gais yn y Cofrestri ar gael i’w harchwilio yn ystod oriau swyddfa yn y Swyddfa Drwyddedu yn Neuadd y Ddinas.
 
Adran Drwyddedu
Ystafell 161
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND
029 2087 1651
Ffacs: 029 2023 2528
trwyddedu@caerdydd.gov.uk
 

Oriau Agor


Llun i Iau - 8.30 am - 5.00 pm
Gwener - 8.30 am - 4.30 pm
​​​