Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Busking


Mae Cyngor Caerdydd o’r farn bod canu yn y stryd yn bywiocau ein strydoedd a mannau cyhoeddus. Rydym yn croesawu canu yn y stryd ar dir cyhoeddus ond dylech nodi bod rhaid i chi gael trwydded cyn y gallwch wneud hyn.


Cyfyngiad​au


Nid yw canu yn y stryd yn anghyfreithlon ond mae'n rhaid i chi gydymffurfio ag is-ddeddfau neu reolau, megis:

  • Peidio  gwneud gormod o sŵn
  • Peidio â pheri rhwystr ar briffyrdd (llwybrau cerdded, palmentydd, mannau agored i gerddwyr)
  • Peidio codi arwyddion yn gofyn am dâl
  • Peidio masnachu ar y stryd (mae’n rhaid i chi gael trwydded masnachu ar y stryd​ ar gyfer hyn)
  • Cewch ganu dim ond mewn mannau penodol yng nghanol y ddinas ac am gyfnod cyfyngedig
  • Dylech nodi digwyddiadau a gwyliau cyhoeddus


Nodwch:

  • Ni chaniateir i blant dan 14 mlwydd oed ganu ar y stryd
  • Mae’n rhaid i chi ddangos eich trwydded ar bob adeg pan fyddwch yn perfformio mewn man cyhoeddus
  • Rydym yn argymell bod gan bob perfformwyr Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus addas. 

Sut i wneud cais am Drwydded Canu ar y Stryd​


Caiff pob canwr ei asesu cyn y rhoddir trwydded iddo. Ar gyfer pob cais, ymholiad a chyfarwyddyd, cysylltwch â ni.​

Canu ar y Stryd er Budd Elusen​Mae'n rhaid cael Trwydded Casgliad Elusennol i gynnal unrhyw weithgaredd ar y briffordd gyhoeddus sy'n cynnwys casglu arian ar ran (neu gyfrannu elw at) elusen.  Ar ôl cael trwydded, mae croeso i chi ganu ar y stryd ar ran elusen ar unrhyw dir cyhoeddus o fewn yr adegau a’r ardaloedd a nodir ar eich trwydded. 

Disgwylir i bobl sy'n canu ar y stryd er budd elusen ddilyn yr un rheolau â phawb arall.

​​

​​