Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Defnydd dros dro ac achlysurol

Hysbysiadau defnydd dros dro


Gall gweithredwr gamblo ddefnyddio’r safle at ddibenion gamblo dros dro, pan nad oes trwydded ar waith.  Ymhlith y safleoedd all fanteisio ar hyn mae gwestai, canolfannau arddangos, canolfannau cynadleddau a lleoliadau chwaraeon.


Gall gweithredwr gamblo ddefnyddio’r safle at ddibenion gamblo dros dro, pan nad oes trwydded ar waith.  Ymhlith y safleoedd all fanteisio ar hyn mae gwestai, canolfannau arddangos, canolfannau cynadleddau a lleoliadau chwaraeon.


Rhaid i’r hysbysiad gael ei gyflwyno i’r awdurdod trwyddedu o leiaf 3 mis ac 1 diwrnod cyn y diwrnod y bydd y digwyddiad gamblo’n cael ei gynnal, a rhaid copïo’r canlynol i mewn:


 • Y Comisiwn Gamblo
 • yr Heddlu
 • Comisiynwyr Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi; ac, os yn berthnasol
 • unrhyw awdurdod trwyddedu arall yn yr ardal lle mae’r eiddo.   Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar Ddeddf Gamblo 2005.


  Ffurflen gais Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro


  Cwblhewch y ffurflen gais a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


  Trwyddedu
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Ddinas
  Caerdydd
  CF10 3ND

   

  Oriau agor


  Dydd Llun i ddydd Iau:       8.30am – 5pm

  Dydd Gwener:       8.30am – 4pm

  Ffioedd a chostau trwyddedau gamblo


  Gallwch dalu fel a ganlyn:


  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
  • Gallwch hefyd dalu drwy BACS:
   Cod Didoli 52-21-06 ​
   Rhif y Cyfrif. 20408838
   Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​​

   Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.


   


  Hysbysiadau defnydd achlysurol


  Gallwch ddefnyddio hysbysiad defnydd achlysurol os bydd betio’n digwydd am 8 diwrnod neu lai yn ystod y flwyddyn calendr ar y ‘trac’ ac nad oes trwydded betio trac ar waith.


  Dylai perchennog y lleoliad neu’n gweinyddwr digwyddiadau roi gwybod i awdurdod trwyddedu’r cyngor a’r heddlu.  Nid oes modd gwrthwynebu ac nid oes cyfyngiad amser ar roi hysbysiad – gallai gael ei roi ar ddiwrnod y digwyddiad.   Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar Ddeddf Gamblo 2005


  Ffurflen gais hysbysiad defnydd achlysurol


  Cwblhewch y ffurflen berthnasol a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


  Trwyddedu
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Ddinas
  Caerdydd
  CF10 3ND

   

  Oriau agor


  Dydd Llun i ddydd Iau:      8.30am – 5pm

  Dydd Gwener:      8.30am – 4pm

  Ffioedd a chostau trwyddedau gamblo


  Gallwch dalu fel a ganlyn:


  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
  • Arian parod (mewn person yn unig, peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
  • Gallwch hefyd dalu drwy BACS:
   Cod Didoli 30-91-63
   Rhif y Cyfrif. 01467509
   Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​

   Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.  Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni 

   

                     

   

  029 2087 1651