Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

​Mae gan yr awdurdodau cyfrifol a thrigolion lleol hawl i wneud sylwadau ar gais a chael eu barn wedi’i hystyried gan yr awdurdod trwyddedu, ar yr amod bod y farn honno’n berthnasol i’r amcanion trwyddedu.

 

​Yr amcanion trwyddedu yw:

  
  • atal trosedd ac anrhefn 
  • diogelwch y cyhoedd 
  • atal niwsans cyhoeddus 
  • amddiffyn plant rhag niwed

Ceisiadau Cyfredol


Gellir cael gwybodaeth bellach ynghylch y ceisiadau hyn drwy e-bostio trwyddedu@caerdydd.gov.uk​

  
  
  
  
Drwydded saflePasifika Distributions Ltd Unit L0104A Blue Self Storage43 KB 17/05/2022
Amrywio Trwydded saflePasture 8-11 High Street40 KB 17/05/2022
Amrywiad bach i drwydded safleChicken.com 13 Castle Street43 KB 16/05/2022
Drwydded safleMatsudai 183-185 Clare Road45 KB 13/05/2022
Drwydded safleHot Shots Airshot 16-17 High Street43 KB 11/05/2022
Drwydded safleCoffee Tree Cardiff, 83 Teras Cathays, Cathays, Caerdydd, CF24 4HT127 KB 09/05/2022
Amrywio Trwydded saflePumpkin Cafe, Prif Gyntedd, Uned Manwerthu 2, Gorsaf Reilffordd Caerdydd Canolog, Caerdydd, CF10 1EP124 KB 06/05/2022
Drwydded saflePorter’s Cardiff, Cefn 46-48 Heol Charles, (Mynedfa ar Lôn y Barics), Caerdydd, CF10 2GF134 KB 06/05/2022
Amrywiad bach i drwydded safleMiller and Carter - The Hayes39 KB 03/05/2022
Drwydded safleHak Grill, Museum Avenue121 KB 29/04/2022
Amrywio Trwydded safleAdmiral Napier 239 Cowbridge Road East121 KB 29/04/2022
Drwydded safleScaredy Cats, 16 Stryd Working, Caerdydd, CF10 1GN139 KB 28/04/2022
Drwydded safleMC Foods Limited, 94 Heol y Crwys, Cathays, Caerdydd, CF24 4NQ144 KB 27/04/2022
Drwydded safleSpanish Wines Direct Uned 4, Stadium Close, Grangetown, Caerdydd, CF11 8TS139 KB 27/04/2022
Drwydded saflePremier Wentloog, 102 Heol Gwynllŵg, Tredelerch, Caerdydd, CF3 3EA129 KB 22/04/2022
Drwydded safleTesco Express, Uned Fanwerthu, Gerddi Howard, Fitzalan Road, Caerdydd, CF24 0EF129 KB 22/04/2022
Amrywio Trwydded safleCaffi Central African Association, 12 Heol Lydan, Caerdydd, CF24 1NF126 KB 22/04/2022
Drwydded safleAdventure Bar, 39-41 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1AD130 KB 13/04/2022
Drwydded safleGiggling Squid, Unedau 9 a 10, Cei'r Fôr-Forwyn, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 5BZ129 KB 13/04/2022
Drwydded safleMilk & Sugar, Adeilad Sbarc, Prifysgol Caerdydd, Heol y Maendy, CF24 4HQ127 KB 13/04/2022
Drwydded safleUned 6, Llys Melin Bapur, Heol y Felin Bapur, Treganna, Caerdydd, CF11 8DH131 KB 13/04/2022


Cyflwyno Sylwadau

Rhaid gwneud sylwadau ymhen 28 diwrnod o gyflwyno’r cais.

Gynted ag y byddwn wedi cael eich sylwadau byddwn yn trefnu i’r cais gael ei ystyried gan Is-bwyllgor Trwyddedu.  Cewch wybod y cewch wneud sylwadau ar y cais eich hun, a chewch gyfle i wneud hynny. 

 
 
​​​​​​​
​​
​​​​