Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Trwyddedau adloniant ac alcohol > Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

Mae gan yr awdurdodau cyfrifol a thrigolion lleol hawl i wneud sylwadau ar gais a chael eu barn wedi’i hystyried gan yr awdurdod trwyddedu, ar yr amod bod y farn honno’n berthnasol i’r amcanion trwyddedu.

 

​Yr amcanion trwyddedu yw:

  
  • atal trosedd ac anrhefn 
  • diogelwch y cyhoedd 
  • atal niwsans cyhoeddus 
  • amddiffyn plant rhag niwed

Ceisiadau Cyfredol


  
  
  
  
Amrywiad bach i drwydded safleMorrisons Tŷ Glas Road, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DW39 KB 26/03/2020
Amrywiad bach i drwydded safleChicken.com, 13 Stryd y Castell, Caerdydd CF10 1BS567 KB 18/03/2020
Amrywiad bach i drwydded safle8-10 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1AF251 KB 17/03/2020
Drwydded safleMusek Booze Ltd, Unit M59, The Big Yellow Self Storage, 65 Penarth Road, Caerdydd, CF10 5DL52 KB 13/03/2020
Amrywiad bach i drwydded safleThe Old Market Tavern, 20-21 Heol y Drindod, Caerdydd, CF10 1BH253 KB 12/03/2020
Amrywio Trwydded safleHoliday Inn Express Bae Caerdydd, Longuiel Close, Caerdydd, CF10 4EE247 KB 09/03/2020
Drwydded safle2 Grosvenor House, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd CF10 3AD283 KB 04/03/2020
Drwydded saflePortland House Banking Hall, 113-116 Stryd Bute, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF10 5EQ253 KB 28/02/2020
Drwydded safleThe Bottle Shop, 115 Severn Grove, Pontcanna, Caerdydd, CF11 9EQ37 KB 27/02/2020
Drwydded safleSoda Bar and Soda Lounge, 4-6 Lon y Felin, Caerdydd, CF10 1FL41 KB 27/02/2020
Drwydded safleBurger King, 57-59 Heol Santes Fair, Caerdydd, CF10 1FE252 KB 24/02/2020
Drwydded safle327 Heol Penarth, Caerdydd, CF11 8TT42 KB 19/02/2020
Drwydded safleThe Lemon Shop, 9 South Park Road, Caerdydd, CF24 2LU80 KB 18/02/2020
Amrywiad bach i drwydded safleMowgli, 5-10 Heol yr Eglwys, Caerdydd, CF10 3ND37 KB 13/02/2020
Drwydded safleNoFit State Circus, Heol Porth Teigr, Caerdydd, CF10 4GA252 KB 12/02/2020
Amrywiad bach i drwydded safleClub 101, 3-6 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1AT39 KB 12/02/2020
Drwydded safleSiop Nwyddau Rhiwbeina, 163 Pantbach Road, Rhiwbeina, Caerdydd, CF14 1TZ250 KB 11/02/2020
Amrywiad bach i drwydded safleAsda, Leckwith Road, Caerdydd, CF11 8AZ37 KB 03/02/2020
Amrywiad bach i drwydded safleVillage Inn, Croescadarn Road, Caerdydd, CF23 8AJ39 KB 31/01/2020
Amrywio Trwydded safleRum and Fizz, 1-13 Arcêd y Castell, Caerdydd CF10 1BU252 KB 30/01/2020
Drwydded safle69 Merthyr Road, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1DD299 KB 30/01/2020
Amrywiad bach i drwydded safleThe Brass Beetle, 11-13 Whitchurch Road, Caerdydd, CF14 3JN39 KB 29/01/2020
Drwydded safleHeron Foods, The Caerau, Bishopston Road, Caerau, Caerdydd, CF5 5DZ39 KB 23/01/2020


Cyflwyno Sylwadau

Rhaid gwneud sylwadau ymhen 28 diwrnod o gyflwyno’r cais.

Gynted ag y byddwn wedi cael eich sylwadau byddwn yn trefnu i’r cais gael ei ystyried gan Is-bwyllgor Trwyddedu.  Cewch wybod y cewch wneud sylwadau ar y cais eich hun, a chewch gyfle i wneud hynny. 

 
 
​​​​​​​
English