Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Masnachu o ran anifeiliaid

​Fel yr Awdurdod Trwyddedu i Gaerdydd, ni sy’n gyfrifol am ddyfarnu ystod o drwyddedau anifeiliaid  i sicrhau bod sefydliadau a pherchnogion anifeiliaid yn cydymffurfio â’r safonau gofynnol.


 

Sut i wneud cais


 

Mae’n bosibl gwneud cais am rai trwyddedau ar-lein.  O ran ceisiadau eraill bydd gofyn i chi ddarllen a chwblhau ffurflen gais neu ffurflenni cais perthnasol o’r rhestr isod a’u dychwelyd atom ni.
 
Dylech hefyd ddarllen yr amodau sy’n berthnasol i’r cais (os ydynt ar gael).


 

Siop anifeiliaid anwes

 

Sefydliadau llety anifeiliaid fel cartref cŵn neu gathod

 

 

Sefydliad Marchogaeth

 

 

Sefydliad bridio cŵn

 

 

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

 

 

Anifeiliaid sy’n perfformio

 

 

 

 

Cwblhewch y ffurflen(ni) berthnasol a’i dychwelyd atom yn y post neu mewn person:

 

Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND

 

Oriau agor

Dydd Llun i dydd Gwener:       10:00am – 3pm

 

Faint fydd cost trwydded?


 

Ffioedd a chostau Trwyddedau Cyffredinol (PDF 21 KB)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Gallwch dalu fel a ganlyn:

 

 • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
 • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
 • BACS:
  Cod Didoli 52-21-06 ​
  Rhif y Cyfrif. 20408838
  Cyfeiriad: Banc Lloyds CCC, 1 Heol-y-Frenhines, Caerdydd, CF10 2AF

  Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.


 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni

     

029 2087 1651