Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hamdden a thriniaeth bersonol

​Hamdden


Trwydded safle carafannau a gwersylla


Bydd angen trwydded arnoch os ydych am ddefnyddio tir fel safle carafannau a/neu wersyllfa.


Gwneud cais drwy’r post: 


 


Triniaeth bersonol


Nodwyddo, tyllu a thatŵs


Os ydych yn cynnig nodwyddo (acupuncture), tyllu, tatŵs a/neu electrolysis, rhaid i chi gofrestru’ch busnes â’r cyngor.


Mae’r rheoliad hwn yn bodoli i sicrhau eich bod yn cyrraedd y safonau iechyd a diogelwch perthnasol, a bod llai o risg o heintio.


Gwneud Cais Ar-lein:


​ 

 

 

Gwneud cais drwy’r post: 


Sut i wneud cais


Cwblhewch y ffurflen(ni) berthnasol a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND

 

Oriau agor

 

Dydd Llun - Dydd Iau:        8.30am – 5pm

Dydd Gwener:        8.30am – 4pm  

Ffioedd a chostau Trwyddedau Cyffredinol (21kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Gallwch dalu fel a ganlyn:
 • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
 • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
 • BACS:
  Cod Didoli 52-21-06 ​
  Rhif y Cyfrif. 20408838
  Cyfeiriad: Banc Lloyds CCC, 1 Heol-y-Frenhines, Caerdydd, CF10 2AF

  Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.

Cais carafán/gwersyll – Gwnawn benderfyniad o fewn 2 fis i gael y cais neu o fewn 6 wythnos os byddwn yn rhoi caniatâd cynllunio ar ôl gwneud y cais.


Triniaeth bersonol - caiff eich cais ei brosesu a chewch wybod am y canlyniad.Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni

                

 

029 2087 1651