Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Ffyrdd a phriffyrdd > Cais am Ardal Masnachu Bwyd a Diod Dros Dro

Cais am Ardal Masnachu Bwyd a Diod Dros Dro

Yn dilyn digwyddiadau digynsail o bandemig COVID-19 a chyflwyno cyfyngiadau symud o amgylch canol y ddinas, mae Cyngor Caerdydd am gynhyrchu Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth dros dro y gall pob busnes yng nghanol y ddinas, bwyd a diod wneud cais i ymuno ag ef. 

Nodwyd y bydd llawer o fusnesau - o ganlyniad i reoliadau ymbellhau cymdeithasol - ond yn gallu gweithredu'n llwyddiannus os cânt fasnachu y tu allan i lawr eu siop. Bydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn helpu i symleiddio'r broses o gael caniatâd ar gyfer y tu allan, o fewn y canllawiau a'r paramedrau a nodir yng nghynllun adfer canol y ddinas a'r cyfyngiadau symud cysylltiedig.

Rydym yn gofyn i fusnesau, sy'n dymuno ymestyn eu llawr siop i'r stryd, lenwi ffurflen gais wedi ei symleiddio. Os yw’n llwyddiannus ac yn cael lle ar y stryd i fasnachu ynddo, ni chodir tâl ar y busnes tra mae’r trefniant dros dro hwn yn parhau. Byddwn yn dychwelyd i'r polisi a'r broses cais am drwydded caffi stryd arferol unwaith y bydd y cyfnod dros dro wedi dod i ben. Y dyddiad y daw'r trwyddedau dros dro i ben ar hyn o bryd yw 1 Medi, mae hyn yn destun adolygiad.

Darllenwch y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth a chwblhewch y cais isod i wneud cais am ardal fasnachu dros dro newydd neu estyniad i'ch lle awyr agored presennol. Anfonwch yr holl geisiadau wedi'u cwblhau at foodandbeveragetemp@cardiff.gov.uk

English