Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyflenwi i Gyngor Caerdydd

Nod ein canllaw gwerthu i Gyngor Caerdydd ar gyfer cyflenwyr a chontractwyr (1.95mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yw helpu darparwyr a chontractwyr posibl i ddeall sut mae Cyngor Dinas Caerdydd yn prynu nwyddau, gwasanaethau a gwaith ar hyn o bryd ac i'w helpu i gael gwybod mwy am gyfleoedd a pharatoi am waith.

Safonau’r Gymraeg

Mae angen i sefydliadau sy’n cael eu comisiynu i ddarparu gwasanaethau i Gyngor Caerdydd gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg (a gyhoeddwyd i’r Cyngor) lle maent yn berthnasol i’r gwasanaeth/contract penodol hwnnw. Mae’r Canllaw Safonau'r Gymraeg i Drydydd Partion (973kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​ atodedig yn crynhoi gofynion y safonau gyda’r nod o helpu sefydliadau i gydymffurfio â’r gofynion. 

Sut i gofrestru

I ddod yn gyflenwr i Gyngor Caerdydd, bydd rhaid i chi gofrestru i gael eich cynnwys yng ngyfeirlyfr cyflenwyr corfforaethol y cyngor.


Cofrestru ar-lein​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Byddem yn argymell y dylai cyflenwyr hefyd gofrestru gyda phorth caffael sector cyhoeddus Llywodraeth Cymru i gyflenwyr a phrynwyr o Gymru GwerthwchiGymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Bydd cofrestru ar-lein yn eich galluogi i ddiweddaru eich proffil yn ôl y galw,  bydd yn eich galluogi i chwilio am gyfleoedd tendro Cyngor Caerdydd a gweld yr holl fanylion, yn ogystal â chyfleoedd yn sefydliadau eraill a bydd yn ein galluogi ni i gysylltu â chi yn fwy effeithlon mewn cysylltiad â chyfleoedd tendro presennol ac yn y dyfodol.

Cyflog Byw

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyflogwr Cyflog Byw.


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, 

 

​​