Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Llygredd diwydiannol

Rydym yn gweithio’n rhagweithiol â diwydiant i reoleiddio gwaith rheoli allyriadau i’r amgylchedd. 

 

Cyflwynodd Rheoliadau Atal a Rheoli Llygredd (Cymru a Lloegr) 2000 y cysyniad o Atal a Rheoli Llygredd mewn ffordd Integredig, a oedd yn cwmpasu allyriadau i’r aer, tir a dŵr yn ogystal ag effeithlonrwydd ynni, rheoli gwastraff ac atal damweiniau.

 

Prosesau Rhan A1

 

Asiantaeth yr Amgylchedd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yw’r awdurdod rheoleiddio ar gyfer Gosodiadau A1.  Cyngor Caerdydd sy’n cadw’r Gofrestr Gyhoeddus (138kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar gyfer prosesau yng Nghaerdydd a reoleiddir gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

 

Prosesau Rhan A2 a B

 

Cyngor Caerdydd yw’r awdurdod rheoleiddio ar gyfer prosesau sy’n perthyn i Ran A2 a Rhan B yn ôl categorïau’r rheoliadau. 

 


Mae gweithgareddau sydd angen trwydded wedi’u diffinio gan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010 ac mae'n drosedd i weithredu heb drwydded. 


Gwybodaeth am Drwyddedu amgylcheddol.


Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan DEFRA​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu.