Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Clefydau heintus

Achosir clefydau heintus gan ficro-organebau megis bacteria neu firysau.  Gall pobl gael eu heintio fel a ganlyn:   Rydym yn monitro’r gwaith o reoli ac atal achosion o glefydau heintus. Cynhelir ymchwiliad i bob achos i ganfod beth achosodd yr haint a lleihau lledaeniad yr haint.  Rhoi gwybod am achos

   

  Fel arfer bydd y canlynol yn rhoi gwybod i ni am achosion o glefydau heintus:


  • Y cyhoedd a chleifion sy’n dioddef o salwch.
  • Cyflogwyr.
  • Labordai microbioleg.
  • Meddygon ysbytai a meddygon teulu.


   Mae gofyniad cyfreithiol ar feddygon i roi gwybod i’r awdurdod lleol ac achosion o glefydau heintus hysbysadwy​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.


   Rhoi gwybod am achos o glefyd heintus

    

   Gallwch ein ffonio ni yn ystod oriau swyddfa ar y rhifau canlynol:


   029 2087 1161

   029 2087 1659

   029 2087 1845


   Tu allan i oriau swyddfa ar benwythnosau a gwyliau banc:


   101 (o Gaerdydd)


   029 2026 7063 (o’r tu allan i Gaerdydd)


   Yr Adran Clefydau Trosglwyddadwy
   Diogelu’r Cyhoedd
   Ystafell 132
   Neuadd y Ddinas
   Caerdydd
   CF10 3ND