Rent Smart Wales logo

Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaeth Rhentu Doeth Cymru 

Ar hyn o bryd nid yw gwefan Rhentu Doeth Cymru ar gael yn dilyn digwyddiad diogelwch a effeithiodd ar y gweinydd TG.

Rydym am sicrhau ein cwsmeriaid bod data a gedwir ar y gweinydd wedi'i amgryptio a bod data'n parhau i fod yn ddiogel. Rydym bellach yn y cyfnod adfer a bydd y wefan yn weithredol cyn bo hir.

Mae ymchwiliadau yn cael eu cynnal gydag awdurdodau perthnasol ac mae amddiffyniadau ychwanegol yn cael eu sefydlu er mwyn atal materion yn y dyfodol.

Hoffem ddiolch i gwsmeriaid am eu hamynedd a'u dealltwriaeth yn ystod y cyfnod hwn.

I gysylltu â ni yn y cyfamser, e-bostiwch rhentudoethcymru@caerdydd.gov.uk​


​​​