Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynnal eich chwiliad eich hun i statws priffordd

Gallwch chwilio am statws priffordd drwy ddefnyddio ein map ar-lein.​
 

Sut i ddefnyddio’r map


 1. Agorwch y map ar-lein​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
 2. Dan “Categorïau Dangos Map” mae cyfres o gategorïau ac isod rhestrir yr haenau y bydd angen i chi eu dewis er mwyn pennu statws y briffordd::
  • Trafnidiaeth a Theithio
   • Llinellau gwella’r briffordd
   • Gorsafoedd Rheilffordd (Dewisol: bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i’ch lleoliad)
   • Hawliau Tramwy Cyhoeddus
  • Gofalu am y Strydoedd
   • Cytundebau Priffyrdd Adran 38
   • Cytundebau Priffyrdd Adran 278
   • Priffordd wedi’i mabwysiadu


Ymholiadau perchenogaeth tir/cyflwyno tir

 
Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynghylch perchenogaeth tir neu gyflwyno tir y Cyngor i’r adran Ystadau Strategol​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddsy’n cadw cronfa ddata ar gyfer gwasanaethau penodol o ran holl berchenogaeth tir y Cyngor.
 ​

Ymholiadau ynghylch cynlluniau traffig

 
Dylid anfon ymholiadau traffig, megis cymeradwyaeth ar gyfer cynlluniau adeiladu ffyrdd, cyfyngiadau cerbydau, llinellau diogelwch neu ddogfennaeth yn ymwneud â Chytundebau Adran 38, Deddf Priffyrdd 1980 at y Gwasanaethau Traffig gan ddefnyddio’r ffurflen Cysylltu â Ni isod.


​​
​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd