Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Chwiliad gan yr Awdurdod i statws priffordd

​​Gallwn gyflwyno’r wybodaeth ganlynol:
 
  • Priffordd Cyhoeddus Mabwysiedig 
  • Priffordd Cyhoeddus Mabwysiedig a gynhelir gan Fenter Ariannu Preifat (MAP) 
  • Cytundeb 278 
  • Cytundeb 38 
  • Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) 
  • Gorchmynion Addasu Mapiau Diffiniol


Sut mae gwneud cais?Gallwch wneud cais ar-lein am Chwiliadau Priffyrdd​​​. Bydd angen i chi gofrestru gyntaf ac yna dilyn y ddolen “Chwiliadau Priffyrdd” o’r gwymplen. 


Mae angen anfon pob ymholiad ynghylch yr eiddo’n bod yn destun unrhyw dir priffordd neu dir cyngor gwirioneddol neu honedig at y Tîm Ystadau Strategol ar propinfo@caerdydd.gov.uk gan eu bod nhw’n gweithredu cronfa ddata gwasanaeth benodol sydd â manylion am berchnogaeth tir y cyngor. 
Faint fydd hyn yn costio?


Bydd yn costio £110 fesul Chwiliad Priffordd (heb TAW). Does dim modd ad-dalu’r ffi. Mae’n rhaid talu â cherdyn Debyd neu Gredyd cyn bod modd prosesu’r cais.
Beth fydd yn digwydd nesaf?


Pan fyddwch yn cyflwyno’ch cais, bydd angen ei asesu i sicrhau bod yr holl fanylion angenrheidiol wedi’u nodi. Unwaith y mae’r Chwiliad Priffyrdd wedi’i gyflawni, byddwch yn derbyn e-bost gyda’r dogfennau a llythyr cyflwyno. Gallwch fewngofnodi yn ystod unrhyw gam i weld statws eich cais am Chwiliad Priffyrdd​. 


Beth fydd yn digwydd nesaf?Pan fyddwch yn cyflwyno’ch cais, bydd angen ei asesu i sicrhau bod yr holl fanylion angenrheidiol wedi’u nodi. Unwaith y mae’r Chwiliad Priffyrdd wedi’i gyflawni, byddwch yn derbyn e-bost gyda’r dogfennau a llythyr cyflwyno. Gallwch fewngofnodi yn ystod unrhyw gam i weld statws eich cais am Chwiliad Priffyrdd​.​
© 2022 Cyngor Caerdydd