Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyngor Busnes

Cymorth Busnes yn ystod COVID-19. Darganfyddwch fwy am grantiau a chefnogaeth sydd ar gael i fusnesau Caerdydd​.Os ydych yn dechrau neu’n tyfu busnes yng Nghaerdydd, mae amrywiaeth o gyngor / cymorth a chyllid posibl ar gael i chi. 
 
Mae’r dolenni isod yn cynnig gwybodaeth ar gyngor busnes, cymorth ariannol, chwiliadau safleoedd, buddsoddiadau mewnol a digwyddiadau busnes.

Cronfa Cydnerthedd Brexit


Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Brexit​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ gwerth £6 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru, i'w helpu nhw i addasu i'r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit. Mae'r gronfa hon yn adeiladu ar lwyddiant cronfa Cydnerthedd Brexit blaenorol Llywodraeth Cymru, a ddarparwyd gan Busnes Cymru.
 
Bydd benthyciad o £5 miliwn ar gael oddi wrth Fanc Datblygu Cymru er mwyn cefnogi busnesau â phrosiectau buddsoddi cyfalaf. Caiff y grant cyfalaf o £1 filiwn a weinyddir gan Busnes Cymru ei gyd-fuddsoddi fel cynnig integredig i gyd-fynd â benthyciad Banc Datblygu Cymru.

Cymorth Busnes a Chymorth Ariannol


 
Mae Business in Focus​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cyngor busnes, cymorth, mentora, hyfforddiant a chyllid posibl i helpu i ddechrau’r busnes.
 
Gall Banc Datblygu Cymru​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a gall ddarparu benthyciadau a chyllid ecwiti o £1,000 - £5 miliwn.  Mae eu benthyciadau bach (hyd at £50,000) ar gyfer amrywiaeth o anghenion buddsoddi fel: 
  • Prynu stoc, 
  • Offer newydd, 
  • Lif arian, 
  • Safleoedd newydd 
  • Caffael safleoedd.  

Gall busnesau sydd wedi bod yn masnachu am 3 mlynedd ymgeisio am fenthyciadau trwy eu proses ‘llwybr carlam’. 
 
Mae Undeb Credyd Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig cyllid busnes deniadol a strwythurau ad-dalu hyblyg a llog isel. 

Safleoedd Busnes


I gael cyngor ar safleoedd busnes sydd ar gael, mae Cyngor Caerdydd yn cynnig portffolio o eiddo sydd ar gael​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Mae’r rhain yn cynnwys swyddfeydd, unedau manwerthu, unedau diwydiannol ysgafn a Marchnad Caerdydd. Os oes angen unrhyw gyngor neu gymorth eiddo arall ar ddod o hyd i safleoedd nad ydynt yn perthyn i’r Cyngor sydd ar gael, e-bostiwch ni ar cyngorbusnes@caerdydd.gov.uk

Digwyddiadau yng Nghaerdydd 

Mae Digwyddiadur Busnes Cymru​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn cynnig gwybodaeth ar ddigwyddiadau gan gynnwys hyfforddiant, gweithdai, rhwydweithio a seminarau.


I gael unrhyw wybodaeth, cyngor neu gymorth pellach, cysylltwch â ni ar cyngorbusnes@caerdydd.gov.uk​


​​ ​​​​​​