Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyngor Busnes

​Rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid a sefydliadau i gynnig cymorth a chyngor busnes. 

Os ydych yn dechrau neu’n tyfu busnes yng Nghaerdydd, mae amrywiaeth o ffynonellau cyngor, cymorth a chyllid posibl ar gael i chi.  

Rydym wedi creu canllaw cymorth busnes sy'n cynnwys:

  • cyngor ariannol (yn ymwneud â grantiau, benthyciadau ac ecwiti),  
  • cymorth busnes gan asiantaethau, cymdeithasau a sefydliadau academaidd lleol,  
  • cymorth arloesi gan sefydliadau sy'n gweithio yn y maes arloesi,  
  • cymorth sector i fusnesau yn y sectorau twf,  
  • sgiliau, recriwtio a hyfforddiant (sy'n cwmpasu cyflogadwyedd, interniaethau, recriwtio graddedigion ac uwchsgilio),  a
  • ​cymorth trydydd sector ar gyfer cwmnïau cymdeithasol a'r economi gymdeithasol.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes unrhyw gwestiynau gennych. 


© 2022 Cyngor Caerdydd